RNDr. František Šafář
STAVEBNĚ-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Úvodem

V oboru inženýrské geologie pracuji 28 let. Od roku 1992 nabízím jako firma služby v oblastech:

Inženýrská geologie: projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb, geologický průzkum sesuvných území a návrh sanace

Environmentální geologie: tj. zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí

Radonový průzkum stavebních pozemků prováděný metodou stanovení radonového indexu staveniště


Kontakt:

Název firmy:
RNDr. František Šafář Stavebně-geologický průzkum

Adresa kanceláře:
Zeinerova 768,
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel/fax: 465 524114, mob. 604 775617
e-mail: f.safar@centrum.cz

IČO: 429 13 241

Kde nás najdete (mapa).

[CNW:Counter] přístupů od 1.10.2003 | design gebbeth.cz | Valid HTML 4.01 & CSS 2